Copyright 2017 - Custom text here


TISZTELT ÜGYFELÜNK!

Ezen Hirdetményünkkel felhívjuk szíves figyelmét, hogy az OBA Igazgatótanácsa – a Hpt. 224. § (1) bekezdésének f) pontjában foglalt jogosítványa alapján – elrendelte, hogy az OBA tagintézetei az alábbi ügyfél-tájékoztatót bocsássák ügyfeleik rendelkezésére.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az ügyfél-tájékoztatót nyitvatartási időben, személyes kérésére átveheti a Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet bármely, ügyfélfogadásra kijelölt helyiségében, amely a tájékoztató átvételének időpontjának aktuális adatait tartalmazza.

Az ügyfél-tájékoztatót kérésére postai vagy elektronikus úton is rendelkezésére bocsájtjuk, amely ebben az esetben a tájékoztató elkészítésének időpontjában aktuális adatokat tartalmazza.

 

 

Elöljáróban szeretnénk felhívni figyelmét arra, hogy jelen tájékoztatónk elsősorban Ön és a bankunk közötti adategyeztetési célokat szolgál. Tehát, kérjük lehetőség szerint ellenőrizze az alábbi adatokat, adateltérés esetén pedig jelezzen számunkra vissza.

Bankunk az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) tagintézete, így a nálunk elhelyezett, lent felsorolt megtakarításai az OBA által biztosítottak.  

Bankunk évente – az ügyfelek által a Banknak adott felhatalmazás szerint eljárva –összefoglaló tájékoztatót küld, vagy tesz papír alapon elérhetővé a nála elhelyezett megtakarításokról és a betétbiztosítással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról.

Hasznos tudnia, hogy az uniós és a hazai jogszabályok alapján, ha egy betétet a Bank a pénzügyi helyzetéből adódóan nem tudna visszafizetni, akkor a betétes részére a betétbiztosító a mindenkori értékhatárig 20 munkanapon belül fizet kártalanítást.

A kifizetés összeghatára bankonként legfeljebb 100.000 eurónak megfelelő forint összeg. Ez azt jelenti, hogy a kártalanítási összeghatár meghatározásakor a betétes egy banknál elhelyezett betétei összeadódnak. Tehát, amennyiben a betétes 90 ezer eurónak megfelelő összeget tart megtakarítási számláján és további 20 ezret a folyószámláján, akkor is csak 100.000 euróig illeti meg a kártalanítás.

Közös betéteknél a 100.000 eurós összeghatár minden betétest egyenként illeti meg. Azonban a céges, illetve vállalkozási betétszámlák esetében, ideértve az egyéni vállalkozók betéteit is, ahol kettő vagy több meghatalmazott rendelkezik a számla fölött, nincs ilyen többszörözésre lehetőség. A jogi személyek betéteire, függetlenül a tulajdonosok számától, legfeljebb 100.000 eurónak megfelelő összeghatárig fizethető kártalanítás.

Az OBA biztosításra vonatkozó szabályokat megtalálja az OBA honlapján: www.oba.hu

 

Intézményünknél az Ön alábbi adatai és elérhetőségei vannak nyilvántartva (kérjük, ellenőrizze, adateltérés esetén jelezzen vissza!):

Lakcím/Székhely:

Születési hely és idő:

Születési név:

Anyja neve:

Állampolgárság:

Magánszemély esetén: Személyi azonosító okmány száma:

Cégek esetén: Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám:

Adószám/adóazonosító jel:

Cégek esetén: KSH szám:

E-mail:

Telefonszám (napközbeni):

 

Intézményünknél az Ön neve – ……………………. – alatt 20xx. …hó…napján az alábbi OBA által biztosított betéteket tartottuk nyilván:

 

Sorszám

Azonosító

Típus

Összeg az elhelyezés pénznemében

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nyilvántartással kapcsolatos bejelentését megteheti, vagy a betéteivel kapcsolatos további információkat kaphat az alábbi elérhetőségeinken:

cím:

telefonszám:

honlap:

 

Tisztelettel,


Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet