Copyright 2017 - Custom text here


Takarékszövetkezetünk vállalja egyéni és társas vállalkozások, jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok, önkormányzatok és egyéb szervezetek bankszámláinak vezetését és pénzforgalmuk bonyolítását.

Számlanyitás feltételei

Takarékszövetkezetünk a mindenkori hirdetményben meghatározott díjak felszámítása mellett a törvényi előírásoknak megfelelve megnyitja a bankszámlát. Takarékszövetkezetünk a számlatulajdonos és meghatalmazottai megbízásait végrehajtja és kezeli a számlán lévő pénzt.

A bankszámla megnyitásához szükséges okmányok:

Egyéni vállalkozók számlájának nyitásához:

 • Az eredeti vállalkozói igazolvány (az 1998. július 1. után induló vállalkozónál az illetékes kamara állítja ki);
 • az APEH által az adószámról kiadott igazolás eredeti példánya (csak az 1998. július 1. előtt indult vállalkozónál);
 • személyazonosság igazolására szolgáló okmány.

 

Egyéni cég esetén:

Az egyéni vállalkozóknál feltüntetett okmányok, illetve az eredeti cégbírósági határozat szükséges a számlanyitáshoz.

 

Mezőgazdasági őstermelő:

 • a lakóhely szerint illetékes adóhatóság által kiadott adóazonosító jel (adókártya);ill. adószám
 • eredeti őstermelői igazolvány;
 • személyazonosság igazolására szolgáló okmány.

 

Egyéb jogi személyek számlájának nyitásához:

 • a nyilvántartásba vételt a Megyei (Fővárosi) Bíróság (vagy más hatóság) végzi, így ezeknek az igazolása (határozata) a nyilvántartásba vételről, vagy az ilyen irányú kérelem átvételéről;
 • társadalmi szervezetnél a képviseleti joggal rendelkező személy(ek) aláírásának azonosításához szolgáló aláírási címpéldányt közjegyző általi hitelesítés nélkül kell elfogadni;
 • még nem működő ügyvédi iroda esetében az irodának igazolnia kell, hogy alapszabályát az Ügyvédi Kamarához benyújtotta;
 • a KSH által kiadott egységes statisztikai szám.

 

Devizakülföldi jogi személyek számlájának nyitásához:

 • A cég vezetőjének, képviselőjének megválasztását, kinevezését igazoló alapító dokumentum, az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) által hitelesített magyar nyelvű fordítással, amely tartalmazza az alap dokumentum legfontosabb kitételeit (társasági forma, tulajdonosok neve, részaránya, a cég jegyzésére jogosult személy neve, cégjegyzés formája, stb).
 • Már bejegyzett társaság esetén 30 napnál nem régebbi, a cég létezését, bejegyzését igazoló hivatalos okirat hiteles magyar fordítással.
 • A cég vezetőjének, képviselőjének aláírását hitelt érdemlő módon igazoló okirat.

Számla feletti rendelkezés

Az elszámolási számla fenntartásos, kizárólag a számlatulajdonos illetve a meghatalmazottai rendelkezhetnek felette. A meghatalmazottakat a számlatulajdonos írásban jelenti be a takarékszövetkezetünkhöz. Az aláírás bejelentő kartonon nem szereplő személyek nem rendelkezhetnek a számla felett és felvilágosítást sem kaphatnak a számláról. Készpénzforgalomra valamennyi kirendeltségünkön lehetőség van, függetlenül attól, hogy a számla nyitása mely egységben történt. A készpénz felvétel készpénzfelvételi bizonylattal történik, melyhez csekktömböt bocsátunk ügyfeleink rendelkezésére a számlavezető fiókban.

Megbízások teljesítése

A számlatulajdonosok számlájuk terhére átutalási megbízásokat adhatnak a Takarékszövetkezetnek, melyeket hétfőtől - csütörtökig 12.00 óráig, pénteken 10.30 óráig  beadva tárgynapon, ezt követően beadva tárgynapot követő napon teljesít pénzintézetünk. A Takarékszövetkezeten belüli célszámla esetén az átutalás napján, egyéb számla esetén pedig a következő munkanapon kerülnek a tételek jóváírásra. Értéknap megjelölésével meghatározható az utalás teljesítésének időpontja. Az értéknapon az utalást teljesíti takarékszövetkezetünk, míg fedezethiány esetén az utalás törlésre kerül. Az átutaláshoz szükséges nyomtatványokat térítés ellenében ügyfeleink rendelkezésére bocsátjuk kirendeltségeinken.

Számlához kapcsolódó lekötések

A vállalkozói folyószámlája nem csupán napi pénzügyei bonyolítására szolgál, hiszen szabad pénzeszközeit az Önnek legmegfelelőbb futamidőre magas kamattal le is kötheti. A lekötés lejártával, a kamattal növelt összeg automatikusan jóváírásra kerül számláján. A lekötések tekintetében az alábbi lehetőségek közül választhat:

 • fix összeg lekötése,
 • tőke egyenleg lekötése,
 • tőke egyenleg megadott összeg feletti részének lekötése,
 • fix összeg + kamata.

A fent említett lekötések mindegyike lehet:

 • egyszeri lekötés, melynek lejáratakor a tőke és annak kamata egy összegben jóváírásra kerül a számlán,
 • folyamatos lekötés, mely során lejáratkor pénzét ugyanazokkal a feltételekkel újból lekötjük anélkül, hogy Önnek kirendeltségünket fel kellene keresni. Folyamatos lekötését feloldhatja futamidő lejáratán belül, (ilyenkor az utolsó futamidőre nem fizetünk kamatot) illetve az aktuális futamidő lejáratával, ami azt jelenti, hogy a lekötés lejáratot követően nem kötődik újra automatikusan, s Ön nem veszít kamatot.

Kiegészítő szolgáltatás

 • InternetBank szolgáltatásunk segítségével Ön a nap 24 órájában otthonról indíthat átutalásokat, s kérheti le számlakivonatait anélkül, hogy kirendeltségünket személyesen fel kellene keresnie. Átutalásait az InterGiro2 rendszeren keresztül intézheti amivel az átutalt összeg 4 órán belül eljut a címzetthez. /További információk/
 • SMS szolgáltatásunk segítségével Ön folyamatosan informálódhat jóváírásairól, illetve bankkártya használatáról. /További információk/