Copyright 2017 - Custom text here


A Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet 2017. május 17-i 18/2017. Közgyűlési határozata:

A Közgyűlés132 IGENszavazattal egyhangúan elfogadta a jegyzett tőke 2.280 e Ft-al történő leszállítását, ezáltal a jegyzet tőkét 24.040 e Ft összegben határozta meg.

Jelen közzététel a Gyulai Törvényszéknél történő módosítás céljából a Hpt. 82. § (2) bekezdése előírása alapján történt.

Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatósága

A Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet 2017. május 17-i 18/2017. Közgyűlési határozata:

A Közgyűlés132 IGENszavazattal egyhangúan elfogadta a jegyzett tőke 2.280 e Ft-al történő leszállítását, ezáltal a jegyzet tőkét 24.040 e Ft összegben határozta meg.

Jelen közzététel a Gyulai Törvényszéknél történő módosítás céljából a Hpt. 82. § (2) bekezdése előírása alapján történt.

Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatósága

HIRDETMÉNY

A Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatósága

Cégjegyzékszám:04-02-000754; Székhely:5520.Szeghalom, Tildy Z.u.2.sz.)

2017. május 17-én (szerda) 16.00 órára

hívja össze évi rendes K Ö Z G Y Ű L É S É T.

Közgyűlés helye: Vállalkozói Központ

5520. Szeghalom, Tildy Z. u.7.sz.

A megismételt Közgyűlés helye és ideje:

2017. május 22. (hétfő) 16.00 óra

Helyszín: Vállalkozói Központ

5520. Szeghalom, Tildy Z.u.7.sz.

Mit kell tudni a számlaváltásról?

A dokumentum ismerteti a számlaváltás eljárás jellemzőit, folyamatát, a határidőket, a számlaváltás során az igénybe vevő Ügyfél által megadandó adatokat. A számlaváltási eljárás kezdeményezését megelőzően kérjük, jelen tájékoztató tartalmát ismerje meg és annak szem előtt tartásával hozza meg döntését.

Mi a számlaváltási eljárás célja?

A fizetési számla váltásáról szóló 263/2016. (VIII. 31.) Kormányrendelet alapján a a pénzforgalmi szolgáltatók egymással együttműködve, a bankszámlavezető pénzforgalmi szolgáltatót váltani kívánó ügyfelet terhelő kötelezettség egy részét magukra vállalva, megkönnyítik a fogyasztónak minősülő Számlatulajdonos számára az  azonos pénznemben  nyitott és vezetett, legalább készpénz be-, és kifizetést, bankszámlák közötti átutalás teljesítését és jóváírását lehetővé tevő fizetési számla (bankszámla) között a rendszeres átutalási megbízások, beszedési felhatalmazások és beérkező ismétlődő átutalások átirányítását annak érdekében, hogy az ügyfelek számlaváltási szándéka minél gyorsabban és egyszerűbben teljesülhessen. Ezek mellett a számlaváltási eljárás során lehetőség van a bankszámla megszüntetésének kezdeményezésére, illetve a bankszámlák közötti számlaegyenleg átutalásra is.
Számlaváltás a Számlatulajdonos saját pénzforgalmi szolgáltatóján belül is kezdeményezhető. Amennyiben a számlaváltás pénzforgalmi szolgáltatók között történik, a számlaváltás ott kezdeményezhető, ahová a megbízások átirányítását kéri a Számlatulajdonos, azaz az Új Pénzforgalmi Szolgáltatónál. Azt a pénzforgalmi szolgáltatót, ahonnan a megbízások átirányítása történik, Korábbi Pénzforgalmi Szolgáltatónak nevezzük.

 

 

Tisztelt Ügyfelünk!
 

2016. szeptember 7-től érvényes hirdetményünket

az alábbi linken lehet letölteni.


 

 

Mit kell tudni az MFB Pontokról?

A Kormány a 2014–2020-as uniós ciklusban elérhető, visszatérítendő európai uniós források kihelyezésénél az ügyfélközpontú rendszer megalkotását helyezte a középpontba. A legfontosabb cél, hogy a vállalkozások a lehető legszélesebb körben, könnyen elérhető módon, gyorsan és minden eddiginél olcsóbban juthassanak forráshoz. A visszatérítendő támogatások terén jelentős, több mint 700 milliárd forintos keret áll rendelkezésre, melynek 75%-át, közel 540 milliárd forintot hirdet meg a Kormány a ciklus első felében.

A visszatérítendő pénzügyi eszköz források közvetítésével, illetve az új értékesítési hálózat kialakításával a Kormány az 1609/2015. (IX. 8.) Kormányhatározatban a Magyar Fejlesztési Bank Zrt-t bízta meg, amely közbeszerzést írt ki az MFB Pontok kialakításában szerepet vállaló, hitelintézeti partnerek kiválasztására.

Az MFB Pontok hálózatát a közbeszerzésen nyertes hitelintézetek, a Takarékbank Zrt., a B3 TAKARÉK Szövetkezet, a Budapest Bank Zrt. és az FHB Zrt. megkülönböztetett fiókjai és tagintézményei alkotják.

Hatékonyabb, biztonságosabb, ügyfélközpontú közvetítői modell

Tisztelt Ügyfelünk!

A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény előírásainak megfelelve ezúton tájékoztatjuk, hogy 2016. szeptember 7-től a lakossági fizetési számlákra vonatkozó tranzakciós díjak mértéke a hirdetmény szerint módosul. A hirdetmény megtalálható a Takarékszövetkezet kirendeltségeinél, továbbá Takarékszövetkezet honlapján. (www.szeghalom-tksz.hu)

A díjváltozások indokául a többletköltségek és ráfordítások kompenzálása, prudens működés biztosítása és a tőkehelyzet javítása céljából kerül sor.

Tájékoztatjuk, hogy a módosítás hatálybalépése előtti napig Ön jogosult a keretszerződés azonnali és díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentes felmondásához.

Amennyiben a hatálybalépés napjáig írásban nem értesíti Takarékszövetkezetünket, hogy a módosítást nem fogadja el, vagy számláját nem mondja fel, úgy a módosítást az Ön részéről elfogadottnak minősül.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét!

Tisztelt Ügyfelünk!

A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény előírásainak megfelelve ezúton tájékoztatjuk, hogy 2016. szeptember 7-től a vállalkozói típusú számlákra vonatkozó tranzakciós díjak mértéke a hirdetmény szerint módosul. A hirdetmény megtalálható a Takarékszövetkezet kirendeltségeinél, továbbá Takarékszövetkezet honlapján. (www.szeghalom-tksz.hu)

A díjváltozások indokául a többletköltségek és ráfordítások kompenzálása, prudens működés biztosítása és a tőkehelyzet javítása céljából kerül sor.

Tájékoztatjuk, hogy a módosítás hatálybalépése előtti napig Ön jogosult a keretszerződés azonnali és díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettségmentes felmondásához.

Amennyiben a hatálybalépés napjáig írásban nem értesíti Takarékszövetkezetünket, hogy a módosítást nem fogadja el, vagy számláját nem mondja fel, úgy a módosítást az Ön részéről elfogadottnak minősül. 

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét!

A várakozásoknak és a piac árazásoknak megfelelően újabb történelmi mélypontra, 0,90%-ra csökkentette az alapkamatot az MNB Monetáris Tanácsa, ezzel párhuzamosan az egynapos hitelkamat is 15bp-tal, 1,15%-ra csökkent. Az MNB legutóbbi kommunikációiban már jelezte, hogy csak kisebb kamatcsökkentésre lát lehetőséget, mivel a korábbi várakozásoknál némileg lazább fiskális politika elegendő mértékben ösztönözheti a gazdasági növekedést ahhoz, hogy elérje inflációs 3%-os célját. Ugyan a jövő évi adócsökkentések miatt erre jövőre sem lehet számítani, de az adóváltozások által okozott alacsonyabb jövő évi infláció felett „átnézhet” a monetáris politika. Az MNB valójában arra törekedhet, hogy az elért alacsonyabb kamatszintet huzamosabb ideig tartani tudja, mintsem arra, hogy további kamatcsökkentések esetén később korrekcióra kényszerüljön. Így arra számítunk, hogy a mostani kamatcsökkentést követően a jövő év végéig változatlanok maradnak a kamatok, miközben a bankközi kamatok (BUBOR) irányadó jellege erősödhet. A kamatok alacsony szinten tartását támogatja, hogy 2018 előtt nem várható az inflációs cél elérése, valamint a külső adósság és sérülékenység meredek csökkenése, a kockázati megítélés javulása csökkenthetik a kockázati felárakat.

A Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet 2016. április 29-i 12/2016. Közgyűlési határozata:

A Közgyűlés 154 IGEN szavazattal egyhangúan elfogadta a jegyzett tőke 370 e Ft-al történő leszállítását, ezáltal a jegyzet tőkét 26.320 e Ft összegben határozta meg.

Jelen közzététel a Gyulai Törvényszéknél történő módosítás céljából a Hpt. 82. § (2) bekezdése előírása alapján történt.

Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatósága

A Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet 2016. április 29-i 12/2016. Közgyűlési határozata:

A Közgyűlés 154 IGEN szavazattal egyhangúan elfogadta a jegyzett tőke 370 e Ft-al történő leszállítását, ezáltal a jegyzet tőkét 26.320 e Ft összegben határozta meg.

Jelen közzététel a Gyulai Törvényszéknél történő módosítás céljából a Hpt. 82. § (2) bekezdése előírása alapján történt.

Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatósága

TISZTELT ÜGYFELÜNK!

Ezen Hirdetményünkkel felhívjuk szíves figyelmét, hogy az OBA Igazgatótanácsa – a Hpt. 275. § -ban foglalt jogosítványa alapján – elrendelte, hogy az OBA tagintézetei az alábbi ügyfél-tájékoztatót bocsássák ügyfeleik rendelkezésére.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az ügyfél-tájékoztatót nyitvatartási időben, személyes kérésére átveheti a Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet bármely, ügyfélfogadásra kijelölt helyiségében, amely a tájékoztató átvételének időpontjának aktuális adatait tartalmazza.

Az ügyfél-tájékoztatót kérésére postai vagy elektronikus úton is rendelkezésére bocsájtjuk, amely ebben az esetben a tájékoztató elkészítésének időpontjában aktuális adatokat tartalmazza.

 

 

Elöljáróban szeretnénk felhívni figyelmét arra, hogy jelen tájékoztatónk elsősorban Ön és a bankunk közötti adategyeztetési célokat szolgál. Tehát, kérjük lehetőség szerint ellenőrizze az alábbi adatokat, adateltérés esetén pedig jelezzen számunkra vissza.

Bankunk az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) tagintézete, így a nálunk elhelyezett, lent felsorolt megtakarításai az OBA által biztosítottak.  

Bankunk évente – az ügyfelek által a Banknak adott felhatalmazás szerint eljárva –összefoglaló tájékoztatót küld, vagy tesz papír alapon elérhetővé a nála elhelyezett megtakarításokról és a betétbiztosítással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról.

Hasznos tudnia, hogy az uniós és a hazai jogszabályok alapján, ha egy betétet a Bank a pénzügyi helyzetéből adódóan nem tudna visszafizetni, akkor a betétes részére a betétbiztosító a mindenkori értékhatárig 20 munkanapon belül fizet kártalanítást.

A kifizetés összeghatára bankonként legfeljebb 100.000 eurónak megfelelő forint összeg. Ez azt jelenti, hogy a kártalanítási összeghatár meghatározásakor a betétes egy banknál elhelyezett betétei összeadódnak. Tehát, amennyiben a betétes 90 ezer eurónak megfelelő összeget tart megtakarítási számláján és további 20 ezret a folyószámláján, akkor is csak 100.000 euróig illeti meg a kártalanítás.

Közös betéteknél a 100.000 eurós összeghatár minden betétest egyenként illeti meg. Azonban a céges, illetve vállalkozási betétszámlák esetében, ideértve az egyéni vállalkozók betéteit is, ahol kettő vagy több meghatalmazott rendelkezik a számla fölött, nincs ilyen többszörözésre lehetőség. A jogi személyek betéteire, függetlenül a tulajdonosok számától, legfeljebb 100.000 eurónak megfelelő összeghatárig fizethető kártalanítás.

Az OBA biztosításra vonatkozó szabályokat megtalálja az OBA honlapján: www.oba.hu

 

Intézményünknél az Ön alábbi adatai és elérhetőségei vannak nyilvántartva (kérjük, ellenőrizze, adateltérés esetén jelezzen vissza!):

Lakcím/Székhely:

Születési hely és idő:

Születési név:

Anyja neve:

Állampolgárság:

Magánszemély esetén: Személyi azonosító okmány száma:

Cégek esetén: Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám:

Adószám/adóazonosító jel:

Cégek esetén: KSH szám:

E-mail:

Telefonszám (napközbeni):

 

Intézményünknél az Ön neve – ……………………. – alatt 20xx. …hó…napján az alábbi OBA által biztosított betéteket tartottuk nyilván:

 

Sorszám

Azonosító

Típus

Összeg az elhelyezés pénznemében

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nyilvántartással kapcsolatos bejelentését megteheti, vagy a betéteivel kapcsolatos további információkat kaphat az alábbi elérhetőségeinken:

cím:

telefonszám:

honlap:

 

Tisztelettel,


Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet